16 de març 2009

Biodermes - platges i roques al mar


Aquest matí he estat passejant per la platja del Bogatell, i he pogut fer alguna fotografia de las biodermes marines.

Tota la superfície de roca o de formigó, al poc temps és colonitzada per biodermes. Les zones que no estan permanentment inundades, presenten espècies adaptades a la dessecació i a les elevades temperatures.

Éssers vius, verds, marrons, negres, vermellosos... que fan fotosíntesi, absorbeixen CO2, retenen i metabolitzen partícules contaminants...