14 de gen. 2011

Líquens Olímpics

Aquests darrers dies em toca voltar molt per Barcelona, obres de rehabilitació i millora de fonts i llacs que són una oportunitat per a conèixer millor racons i ecosistemes inverosímils d'aquesta ciutat.

A prop del Mar,  les construccions i infraestructures de les Olimpiades del '92 són un substrat perfecte per al desenvolupament d'alguns d'aquests líquens cosmopolites que suporten viure l'estrés de la ciutat.

Sobre una barana de fusta, de color gris, d'aspecte inert... es desenvolupa tot un món de colors de la mà dels pacients líquens.

Xanthoria parietina i altres líquens nitròfils que conviuen amb la contaminació atmosfèrica i són indicadors d'excés d'òxids de nitrogen a l'ambient.